Hovedseksjon

Foreldreengasjement på Hersleb

Foreldrakafe nov 2023

Målet med gruppen er

  • Engasjere foresatte i skolen
  • Bidra til positiv utvikling av skolen
  • Bistå i sosiale aktviteter som skjer på skolen
  • Bidra med egen kompetanse fra yrkeslivet
  • Bidra til å utarbeide gode samarbeidsrutiner mellom foresatte og skolen.

Planen for foreldrelaget lages når gruppen er etablert og vi regner med at det vil bli behov for ca fem møter i året. 

Bakgrunn
På Hersleb er vi opptatt av et godt samarbeid med foreldre og foresatte. Vi vet også at når de voksne engasjere seg, blir elevene mer motiverte, trives bedre og gjør det bedre på skolen. Det er skolens ansvar å legge tilrette for samarbbied, gi nødvendig informasjon og invitere til dialog. God og tillitsfull dialog er imidlertid et gjensidig ansvar. Skolens har hovedansvar for undervisningen og aktiviteter i skolens regi. Elevene skal få opplæring tilpasset sine faglige forutsetninger og opplever tilhørlighet til fellesskapet. Foresatte kan i denne sammenheng ses på som en del av det utvidede klassemiljøet og påvirke sosiale og inkluderende aktiviteter positivt.

Andre foresatte aktiviteter ved Hersleb:
Ved begynnelsen av skoleåret inviteres foresatte til informasjonsmøte og samtaler, men vi legger også til rette for at du kan avtale møte med kontaktlærer, ledelsen, rådgivere mm ved behov. Ønsker du som foresatt et slik møte, er det bare å sende oss en e-post.

Husk at dersom eleven er over 18 år, trengs det samtykke. 

Vi sender deg viktig informasjon via skolemelding eller på SMS. Det er derfor viktig at vi har riktig telefonnummer registrert her hos oss.