Hovedseksjon

Skole - hjem samarbeid

Bilde tatt av Heidi M. Skjebstad

For å få dette til er det viktig med god kontakt og tett oppfølging. Ved begynnelsen av skoleåret inviteres foresatte til informasjonsmøte og samtaler, men vi legger også til rette for at du kan avtale møte med kontaktlærer, ledelsen, rådgivere mm ved behov. Ønsker du som foresatt et slik møte, er det bare å sende oss en e-post.

Husk at dersom eleven er over 18 år, trengs det samtykke. 

Vi sender deg viktig informasjon via skolemelding eller på SMS. Det er derfor viktig at vi har riktig telefonnummer registrert her hos oss.

Samtykkeskjema - elever over 18 år