Hovedseksjon

Helsesekretær Vg3

Elever på kontoret


Sentrale arbeidsoppgaver for en helseskretær er

  • mottak av pasienter
  • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
  • registrering av takster og diagnoser
  • kvalitetssikring og prosedyrer
  • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon 

For mer generell informasjon om Helseskretær, se vilbli.no

Programfag Vg3 Helsesekretær

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

 

Fellesfag:

Kroppsøving

Helsesekretærer arbeider ofte på/i:

Legekontorer

Sykehus

Bedriftshelsetjeneste

Helsesentre

HO gjengen i mål