Hovedseksjon

Oppbygging og fagkombinasjoner

Fig. laget av studieleder

Fellesfagene på Vg1 som er avsluttende er:
Engelsk, geografi, matematikk (1P eller 1T), naturfag og samfunnsfag.
Du vil i tillegg ha fellesfagene: kroppsøving, norsk og fremmedspråk (kan erstattes av eksamen i morsmål). Disse fagene fortsetter du med.

På Vg2 vil følgende fellesfag være avsluttende:
Fremmedspråk (dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen) og matematikk 2P (kan erstattes med S1 eller R1)

På Vg3 vil følgende fellesfag være avsluttende:
Historie, kroppsøving, norsk samt religion- og etikk.

På Vg2 og Vg3 vil du i tillegg til fellesfagene, velge programsfag (minst 6) fra programfagsområdene realfag eller SSØ.  For å gjøre jobben enklere for deg, har vi laget ulike fagpakker du kan vege. Det er viktig at du velger programfag etter dine interesser, st du fordyper deg i minst to fag slik at du får vitnemål. Vi vil veillede deg i valgene du skal gjøre, slik at du oppnår studiekompetanse og kan søke deg videre på ønsket studieretning etter at du er ferdig på Hersleb.