Hovedseksjon

Oppbygging og fagkombinasjoner

Fig. laget av studieleder

Fellesfagene på Vg1 som er avsluttende er:
Engelsk, geografi, matematikk (1P eller 1T), naturfag og samfunnsfag.
Du vil i tillegg ha fellesfagene: kroppsøving, norsk og fremmedspråk (kan erstattes av eksamen i morsmål). Disse fagene fortsetter du med.

På Vg2 vil følgende fellesfag være avsluttende:
Fremmedspråk (dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen) og matematikk 2P (eller R1)
På Vg3 vil følgende fellesfag være avsluttende:
Historie, kroppsøving, norsk samt religion- og etikk.

På Vg2 og Vg3 vil du i tillegg til fellesfagene, velge programsfag (minst 6) fra programfagsområdene realfag eller SSØ.  Du kan også kombinere det med et fag fra KDA eller velge breddeidrett. Det er viktig at du velger programfag etter dine interesser, og at du fordyper deg i minst to fag slik at du får vitnemål. Vi vil veillede deg i valgene du skal gjøre, slik at du oppnår studiekompetanse og kan søke deg videre på ønsket studieretning etter at du er ferdig på Hersleb.

Realfagene
SSØ fagene
KDA fagene
Breddeidrett