Hovedseksjon

Innlevering av eksamen

Innlevering på papir

 • Sørg for at all informasjonen er påført arkene som leveres inn
 • Sørg for at kandidatnummer er påført alle innleverte papirer
 • Skriv tydelig, og med blå eller svart penn

 

Digital eksamen

 • Skru maskinen av og på her på skolen før du logger deg på
 • Logg deg inn på maskinen med eksamen brukernavn(E-HEB-xxxxx) og passord (xXXxxX) med en gang du ankommer eksamenslokalet (dette deles ut av vaktene)

(Pålogging kan ta lengre tid enn vanlig pga mange som logger seg på samtidig.)

 • Med en gang du begynner å jobbe i Word eller Excel, gi dokumentet et navn og lagre det på P:. Husk å lagre dokumentet med jevne mellomrom! Skolen tar ikke ansvar for at elever glemmer å lagre underveis. Hvis det er noe problem med lagring, ta kontakt med IKT snart som mulig
 • Hvis maskinen må startes på nytt, vil du få spørsmål om du skal åpne sist lagrede dokument. Her må du svare ja
 • Skrivere blir installert av seg selv når dere logger inn.


Spesielt for matematikk

De som har matematikk logger seg ikke på maskinen før del 1 er innlevert og tiden til de 1 er brukt. Du er selv ansvarlig for at du ikke har med andre hjelpemidler enn de som er tillatte til eksamen. Du kan ikke ta i bruk hjelpemidler knyttet til Del 2 før den angitte tiden har utløpt. Besvarelsen i Del 1 må leveres inn etter angitt tid.

Todelt eksamen i matematikk 1P og 2P:

Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 1 utgjør 2 t / ekstra tid: 2 t 25 min.

Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2 utgjør 3 t / ekstra tid: 3 t 35 min.

Todelt eksamen i matematikk 1T, R1, S1:

Del 1 - Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 1 utgjør 3 t / ekstra tid: 3 t 35 min.
Del 2 - Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2 utgjør 2 t  / ekstra tid: 2 t 25 min.

 • Del 1 skal leveres på papir. (føres med blå eller svart penn og må ha kandidatnummer. Ikke skriv navn. Nummerer antall ark). Til del 2 brukes PC og digital innlevering.


Spesielt for morsmål

De som kan bruke maskin for å skrive besvarelsene, anbefales å bruke maskin. De andre skal levere besvarelse på papir. Ikke alle språk kan skrives på maskin.

Pålogging til pgsa og levering av elektronisk besvarelse

Når du starter opp nettleserenInternett Explorer kommer du rett inn på https://pgsa.udir.no/

 • Steg 1.Velg «Kandidat» for å logge inn. Alle kandidater skal få et A4-ark med påloggingsinformasjon (kandidatnummer og passord) av vaktene.
 • Steg 2.Bekreft kandidatens identitet med dagspassord. Dagspassord finner du på tavla eller du får av vaktene.
 • Steg 3. Når du skal levere besvarelsen din, som du har lagret på maskinen, klikker du på knappen «Lever besvarelsen».
 • Steg 4. Når du klikker på lever besvarelsen, kommer du til «last opp besvarelsen». Du må først velge ut filen (e) som du vil laste opp. Dette gjør du enten ved å klikke på ikonet for å velge fil, eller ved å dra filen inn i den grå stiplede firkanten. Filen vil da legge seg under den grå stiplede firkanten. Gjenta dette med ny fil hvis besvarelsen din inneholder flere filer. Når du har valgt ut filen eller filene som utgjør besvarelsen din, laster du opp filene ved å klikke på «Last opp». Filene vil da vises på høyre side under «Opplastede filer».
 • Steg 5. Når du har lastet opp alle besvarelsesfilene dine, klikker du på «Gå videre til godkjenning». (Hvis filene ikke er korrekte, gå tilbake til forrige steg, slett filene og last opp korrekte filer.) I dette bildet skal du kontrollere at de filene du har lastet opp er de riktige. Trykk på filen for å verifisere innholdet. Når du har gjort dette, vil du se en grønn hake foran filen, og knappen «Lever» blir aktiv. Trykk deretter «Lever».
 •  Steg 6. Bekrefte levering. Her kan du enten «Bekrefte levering» eller avbryte å gå tilbake til forrige bilde for å gjøre prosedyren på nytt. Merk at du etter å ha klikket på «Bekreft levering» ikke vil ha muligheten til å endre besvarelsen på noen måte. Den vil da være endelig levert. Velger du «Bekrefte levering» får du opp en side som viser at besvarelsen er levert, og du kan skrive ut en kvittering som bekrefter dette.
 • Steg 7. Trykk deretter på «Avslutt». Du kan nå logge deg ut av PGSA.