Om studiespesialisering

Geofag

På Hersleb kan du velge mellom følgende programområder:
Realfag
Språk, samfunn og økonomifag.

Første året starter du med fellesfag. Du velger teoretisk eller praktisk matematikk før høstferien. På Herlseb kan du forsere ett programfag fra VG2, geofag 1 skoleåret 2019/2020. Vi tilbyr spansk som fremmedspråk.

Andre året velger du fordypning innenfor ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Sjekk mer på
VILBLI

Samordna opptak