Eksamen våren 2020 - Alle skriftlige eksamen er avlyst. Mer informasjon om muntlig eksamen ect. kommer.

Bilde av elev som leser

Selv om eksamen avlyses vil du få vitnemål, så lenge du består alle fag. Det er derfor viktig at du logger på og deltar i undervisningen. Gjør innleveringer og oppgaver som læreren din ber deg om, slik at læreren din har grunnlag for å sette karakterer og du oppnår vitnemål. I vitnemålet ditt vil det stå at eksamen er avlyst. Når det gjelder muntlig, muntlig-praksis og praktisk eksamen, vil dette bli vurdert av regjeringen forløpende. Her vil det komme mer informasjon etterhvert.

Les mer om eksamen på Utdanningsdiretoratet sine sider