Hovedseksjon

Fraværsregler

Alt fravær skal føres på vitnemålet/ kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og enkeltimer. For inntil 10 skoledager i et kalenderår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompeansebeviset dersom det kan dokumenters at fraværet skyldes:
a) helse- og velferdsgrunner
b) Arbeid som tillitsvalgt
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Hvis du skal søke om dette, er det krav til dokumenasjon

Regjeringen besluttet at unntak fra fraværsreglene skulle gjelde ut skoleåret 2021-2022. Dette innebærer at fravær av helsegrunner kan dokumenteres ved egenmelding eller med bekreftelse fra foresatte (for de elever som er under 18 år) Du trenger altså ikke gå til legen for å dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner inkluderer også covid 19-relatert fravær som testing og karantene. 
Etter sommerferien gjenninnføres de vanlige fraværsreglene og dokumentasjonskravene i videregående skole. Disse gjelder fra og med første skoledag 22. august. 

Egenmeldingsskjema (i word og pdf)