Fravær og krav til dokumentasjon

Det har i en periode vært unntak i dokumetasjonskravet på grunn av pandemien. Dette er nå opphevet og fra 11.11 må alt fravær være dokumentert. Mer om fraværsregler i videregående skole

Egenmeldingsskjema (i word og pdf)