Hovedseksjon

Fraværsregler

Alt fravær skal føres på vitnemålet/ kompetansebeviset. Fraværet skal føres i dager og enkeltimer. For inntil 10 skoledager i et kalenderår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompeansebeviset dersom det kan dokumenters at fraværet skyldes:
a) helse- og velferdsgrunner
b) Arbeid som tillitsvalgt
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Hvis du skal søke om dette, er det krav til dokumenasjon. Du kan lese mer om fraværsreglene og hva som er gyldig dokumentasjon her