Fravær og krav til dokumentasjon

Er du hjemme i karantene, skal du få alternativt opplegg. Deltar du i dette, vil du ikke få fravær.

Ut skoleåret 2020/2021 slipper elever som er syke å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Dersom du er over 18 år, skal du sende egenmelding til kontaktlæeren din. Skjema finner du på denne siden. Er du under 18, skal foreldre/foresatte sende inn skjema fra deres e-post. Da er fraværet bekreftet av en voksen.

Dersom du er hjemme med symptomer, men ikke er syk behandles du som om du er i karantene. Det vil si at du får alternativt opplegg og ikke fravær om du detar i dette. Dersom du er så syk at du ikke kan delta i undervisningen/ alternativt opplegg, skal fraværet dokumenteres (med legeerklæring/egenmelding) Les om fraværsregler i videregående skole på Oslo kommunes nettsider

Egenmeldingsskjema (i word og pdf)