Fravær og krav til dokumentasjon

Regjeringen har nå besluttet at unntak fra fraværsreglene skal gjelde ut skoleåret. Dette innebærer at fravær av helsegrunner kan dokumenteres ved egenmelding eller med bekreftelse fra foresatte (for de elever som er under 18 år) Du trenger altså ikke gå til legen for å dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner inkluderer også covid 19-relatert fravær som testing og karantene. 

Egenmeldingsskjema (i word og pdf)