Fraværsregler

Les om fraværsregler i videregående skole på Oslo kommunes nettsider

Egenmeldingsskjema