Ordensreglement

Hersleb vgs. følger Osloskolens reglement for orden og oppførsel.

Høsten 2018 innførte vi "gult kort"-ordning ved skolen. Grunnen til det, er at vi ønsker å stimulere til at elevene kommer tidsnok og forberedt til timen, slik at ikke andre forstyrres. Dette innebærer at elever som kommer for sent, blir registrert ved inngangen og mottar et gult kort som tas med til klasserommet. Elever som er kommet for sent, må vente til felles innslipp i klassen.