Ordensreglement

Hersleb vgs bruker Osloskolens reglement.

 Høsten 2018 innførest gult kort ordning ved skolen. Dette gjør vi fordi vi ønsker å stimulere til at elevene kommer tidsnok og forberedt til timen, slik at ikke andre forstyrres. Dette innebærer at elever som kommer fore sent, blir registrert ved inngangen og mottar et gult kort som taes med til klasserommet. Elever som er kommet for sent, må da vente til felles innslipp i klassen.

Vi har i tillegg supplert med noen lokale fortolkninger som er tilpasset våre elever og vår skole.