IKT-tjenester

Skolens leiekontrakt for IKT-utstyr

IKT Helpdesk har kontor på plan 3. Her kan du få hjelp med maskin, programvare og support for andre IKT-baserte problemer. IKT har ansvaret for nettverk, printere, elektroniske tavler og prosjektorer på skolen.

IKT-ansvarlig: Remy Gregory
IKT-lærling: Egzon Morina