Hovedseksjon

IKT-tjenester

en person som bruker en bærbar datamaskin

IKT Helpdesk har kontor på plan 3. Her kan du få hjelp med maskin, programvare og support for andre IKT-baserte problemer. IKT har ansvaret for nettverk, printere, elektroniske tavler og prosjektorer på skolen. Du kan ringe IKT- kontoret på telefon: 910 05 378 eller sende e-post direkte:

IKT-ansvarlig: Remy Gregory Her sammen med tidligere lærling Umair.

Reglene og informasjon om IKT-leiekontrakten, leser du mer om her