Vår profil

Hersleb videregående skole er tilbudet til deg som ønsker å gå på en framtidsrettet miljøskole! Her får du muligheter til å realisere dine drømmer. Framtiden begynner hos oss!

På Hersleb er vi opptatt av forskningsfokus og miljøtilak. Elevene våre fant f.eks fire insekter i Botanisk hage som aldri før er registrert i Norge,

Vi samarbeider også med kommunen om aktiviteter i forbindelse med Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019.

Skolen har mottatt midler fra Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo for å lage en flytende hage som skal ligge på Akerselva. Dette prosjektet har Sparebankstiftelsen så stor tro på at de i våres innvilget skolen 500.000 kroner til deres urbane landbruksprosjekt, slik at de kan lage en flytende hage til.

På Hersleb arrangeres det hvert år en miljøuke, der elevene blant annet jobber med å finne kreative løsninger på verdens miljøutfordringer "Hersleb redder verden"

Rehabilitert bygning i 2014

Skolen åpnet 2014 i et rehabilitert, topp moderne skoleanlegg i en vakker, tradisjonsrik bygning sentralt i Oslo. Samme år fikk skolen status som Universitetsskole og samarbeider både med Universitetet og Universitetssykehuset i Oslo.

Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo

Skolens formelle samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo innebærer et tett samarbeid om praktisk opplæring på skolen og i universitetsmiljøene. Den umiddelbare nærheten til Botanisk hage og geologisk museum gir oss et unikt fortrinn for å skape "det utvidede klasserommet". Skolen tilbyr studiespesialisering, enten med satsing på realfag, spesielt biologi og geofag eller med satsing på språk, samfunnsfag og økonomi.

Samarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus

Innenfor helse- og oppvekstfag har vi tilbud fra Vg1 til sluttkompetanse helsesekretær og tannhelsesekretær. Hersleb vgs samarbeider med et bredt spekter institusjoner for å gi elevene våre best mulig praksis og opplæring. Vi har samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus om praksisplasser og opplæring av Vg2- og Vg3-elever.

Skolen har i tillegg grunnskoleopplæring for ungdom med kort botid i Norge.

Vår ambisjon er å gi elevene et faglig fundament, som gjør dem i stand til å foreta kvalifiserte valg i en moderne, global verden.