Vår profil

Hersleb videregående skole er tilbudet til deg som ønsker å gå på en framtidsrettet skole! Her får du muligheter til å realisere dine drømmer. Framtiden begynner hos oss!

Skolen er en ny videregående skole som åpnet 2014 i et rehabilitert, topp moderne skoleanlegg i en vakker, tradisjonsrik bygning sentralt i Oslo. Samme år fikk skolen status som Universitetsskole og samarbeider både med Universitetet og Universitetssykehuset i Oslo.

Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo

Skolens formelle samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo innebærer et tett samarbeid om praktisk opplæring på skolen og i universitetsmiljøene. Den umiddelbare nærheten til Botanisk hage og geologisk museum gir oss et unikt fortrinn for å skape "det utvidede klasserommet". Skolens har studiespesialisering med satsing på realfag, spesielt biologi og geofag. I tillegg kan du få studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi.

Samarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus

Innenfor helse- og oppvekstfag har vi tilbud fra Vg1 til sluttkompetanse helsesekretær og tannhelsesekretær. Hersleb vgs samarbeider med et bredt spekter institusjoner for å gi elevene våre best mulig praksis og opplæring. Våren 2014 ble det underskrevet samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus om praksisplasser og opplæring av Vg2- og Vg3-elever.

Skolen har i tillegg grunnskoleopplæring for ungdom med kort botid i Norge.

Vår ambisjon er å gi elevene et faglig fundament, som gjør dem i stand til å foreta kvalifiserte valg i en moderne, global verden.