Vår profil

Det bærekraftige og entreprenørielle fokuset til skolen har allerede gjort H20 til en del av miljøhovedstaden Oslo. Skolen har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen og Miljøhovedstaden Oslo for å lage den flytende hagen (Oslofjordhage) som ligger i Lohavn og på Langkaia. Dette er et urbant landbruksprosjekt som også skaper en mulighet for ungdom i Oslo til å bli mer kjent med miljøutfordringer i Oslofjorden, havbruk og havneområdene i Oslo sentrum. I tillegg arrangeres hvert år en miljøuke der elevene jobber med å finne kreative løsninger på verdens miljøutfordringer «H20 redder verden».

Læring forutsetter et godt, trygt og inkluderende skolemiljø. H20 skal derfor være en skole med aktiviteter, arrangementer og fellesskap. Gode relasjoner i gruppene er av stor betydning for elevenes læring. Opplæringen hos oss skal bære preg på at den er tilpasset den enkelte elev, samt at elevenes grunnleggende ferdigheter skal være solide. Tidlig innsats og tett oppfølging av elevenes sosiale og faglige utvikling vil utgjøre viktige satsinger i de neste årene. H20 vil legge vekt på det kollektive ansvar og utvikling i felleskap for å sikre det beste læringsmiljøet.

At skolen også er en arena for sosiale aktiviteter som gir glede og fellesskap utover klasserommet er også viktig for ungdom. Dette gjøres på H20 via bl.a. elevkvelder og arrangementer i samarbeid med f.eks Nabolagshager, Oslo Living Lab og Forandringshuset. Skolen er også i gang med et samarbeid med Den kulturelle skolesekken om «H20 Expressions» hvor elevene får utfolde seg kulturelt sammen med kunstnere på kveldene og sammen lage en kulturell happening for hele skolen. Elevene på H20 skal også bli møtt med frokost på morgenene.

 

Fakta om skolen

 • Etablert som barneskole i 1923
 • Nå videregående sentrumsskole
 • 650 elever
 • Studietilbud:
  -Studiespesialisering med fordypning innen realfag eller SSØ
  -Påbygg
  -Helse- og oppvekstfag
  -Forberedende opplæring for mioritetspråklig ungdom