Minoritetsrådgivere

Minoritetsrådgiverene jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner.

Minoritetsrådgiverne ved Hersleb videregående skole er:
Guri Waalen Borch.
Telefon: 41379823
E-post: guri.waalen.borch@ude.oslo.kommune.no   /   gwb@imdi.no

Azra Kurtovic
Telefon 41311950
E-post: aku@imd.no
             Azuka001@osloskolen.no

 Aktuelle spørsmål elever kan komme til minoritetsrådgiver med:

 • problemer med venner/kjæreste
 • hvordan det er å leve mellom ulike kulturer
 • ulike forventinger fra hjem, venner og skole/krysspress
 • konflikt med foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer
 • mistrivsel på skolen
 • negativ sosial kontroll: får du lov til å gjøre vanlige ting? Får du ta egne valg?
 • forlovelse og ekteskap
 • frykt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
 • bekymring for en venn/venninne i en vanskelig situasjon
 • behov for praktisk hjelp eller bare noen å snakke med 
   
  Foresatte er velkommen til å ta kontakt blant annet om:
 •  barnas skolehverdag
 • ekstra oppfølging av deres barn
 • råd og veiledning rundt generasjonskonflikter
 • ideer til foreldresamarbeid, nettverk og temaer til foreldremøtene

Viktige telefonnumre

 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201, mandag-fredag (09.00-16.00)
 • I utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade via tlf.nr: +47 23951300. De vil koble deg videre til den respektive ambassaden. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge utenfor Norge på tlf.nr: +47 95411755.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Barnevernvakten: 22 70 55 80
 • Politi, nødnummer: 112, ved ikke-akutte situasjoner: 02800.