Hovedseksjon

Mangfoldsrådgiver

guri

Guri Waalen Borch 
Telefon: 41379823 (09.00-15.00)
E-post: gwb@imdi.no
Facebook: Guri Borch Minoritetsrådgiver

Hva jobber mangfoldsrådgiver med?
IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.
Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv, kalles det negativ sosial kontroll.
IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt. Hos oss kan du prate om det du tenker på. Vi lytter og kan gi deg råd og hjelp.
Mangfoldsrådgiver kan gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har, og du kan også snakke om rasisme og diskriminering.

Hvor finner du mangfoldsrådgiver?
Mangfoldsrådgiver på Hersleb videregående skole heter Guri Waalen Borch. Hun sitter på plan 3, rom 350, på mandager og torsdager. Tirsdag, onsdag og fredag er hun på avdeling Elisenberg.

Kontakt mangfoldsrådgiver dersom du eller en venn:
• ikke får lov til å ta valg som er vanlige for din alder og modenhet
• har strenge grenser hjemme
• opplever sterkt sosialt press og høye forventninger
• lever et dobbeltliv
• mistrives på skolen grunnet negativ sosial kontroll
• synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
• er bekymret for en reise til utlandet
• er redd for å bli forlovet eller giftet bort
• frykter og/eller opplever vold, trusler eller tvang
• har spørsmål om kjønns- og seksualitetsmangfold, rasisme eller diskriminering

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr magfoldsrådgiver veiledning og kompetanseheving til hjelpepaaprat et og skoleansatte. 

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll 

Viktige telefonnumre

 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:
  815 55 201
  mandag-fredag (09.00-16.00)
 • I utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade
  via tlf.nr: +47 23951300. De vil koble deg videre til den respektive ambassaden.
  Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge utenfor Norge
  på tlf.nr: +47 95411755.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Barnevernvakten: 22 70 55 80
 • Politi, Ikke-akutte situasjoner: 02800. Nødnummer: 112