Hovedseksjon

Minoritetsrådgivere

Guri Waalen Borch 
Telefon: 41379823 (09.00-15.00)
E-post: gwb@imdi.no
Facebook: Guri Borch Minoritetsrådgiver

Guri har hovedansvaret for Vg2 (HO og ST), Påbygg og M4I, M3B og M4A (GS)

Anne Øvensen
Telefon: 45739128 (09.00-15.00)
E-post: ano@imdi.no

Anne har hovedansvaret for Vg1 og Vg 3 (ST og HO) og M3A og M3B (GS)

Minoritetsrådgiverne arbeider for at unge mennesker skal ha muligheten til å bestemme over eget liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til fritt å kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv, kalles det negativ sosial kontroll.

Minoritetsrådgiverne har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp.

Ta kontakt dersom du opplever:

 • lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
 • strenge grenser hjemme
 • sterkt sosialt press og forventninger
 • at det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
 • vold, trusler eller tvang
 • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
 • Er bekymret for en reise til utlandet
 • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
 • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
 • Eller lurer på noe annet.....

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr vi også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Du kan lese mer om sosial kontroll her

Viktige telefonnumre

 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:
  815 55 201
  mandag-fredag (09.00-16.00)
 • I utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade
  via tlf.nr: +47 23951300. De vil koble deg videre til den respektive ambassaden.
  Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge utenfor Norge
  på tlf.nr: +47 95411755.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Barnevernvakten: 22 70 55 80
 • Politi, Ikke-akutte situasjoner: 02800. Nødnummer: 112