Realfag på H20

Er du faglig nysgjerrig og interessert i å lære mer om matematikk og naturfag? Realfag brukes innenfor de fleste områder i samfunnet og kompetanse i realfag er sterkt etterspurt. På H20 har vi engasjerte og dyktige programfagslærere i alle realfagene. Vi har også fem realfagsrom med mye nytt utstyr som kan brukes i undervisningen. Med fordypning innenfor realfag kan du oppnå spesiell studiekompetanse. Noen studieretninger krever dette, som for eksempel medisin og ingeniørstudier.

Realistene på H20