Hovedseksjon

Realfag (REA) på Hersleb

Elever på fysikksalen

Er du faglig nysgjerrig og interessert i å lære mer om matematikk og naturfag? Realfag brukes innenfor de fleste områder i samfunnet og kompetanse i realfag er sterkt etterspurt. På Hersleb har vi engasjerte og dyktige programfagslærere i alle realfagene. Vi har også realfagsrom med mye nytt utstyr som brukes i undervisningen. Med fordypning innenfor realfag kan du oppnå spesiell studiekompetanse. Noen studieretninger krever dette, som for eksempel medisin og ingeniørstudier.

Vi har en tilnærmingen til naturfagene, som går på at du som elev skal få god kunnskap om ulike problemstillinger i naturen - både teoretisk, men også gjennom ekskursjoner og praktiske forsøk. Vi har samarbeidsavtale med flere aktører - blant annet Botanisk Hage. Her kan du lese om da elever hos oss oppdaget en ny flueart i hagen 

Formålet med fagene er å bidra til å  utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår.  Naturfaget på VG1 danner et godt grunnlag for å ta realfag videre. 

På Hersleb bruker vi også 3D printer i undervisningen.