Hovedseksjon

Realfag (REA) på H20

Fagpakker - REA

Er du faglig nysgjerrig og interessert i å lære mer om matematikk og naturfag? Realfag brukes innenfor de fleste områder i samfunnet og kompetanse i realfag er sterkt etterspurt. På H20 har vi engasjerte og dyktige programfagslærere i alle realfagene. Vi har også fem realfagsrom med mye nytt utstyr som kan brukes i undervisningen. Med fordypning innenfor realfag kan du oppnå spesiell studiekompetanse. Noen studieretninger krever dette, som for eksempel medisin og ingeniørstudier.

På H20 har vi en tilnærmingen til naturfagene, som går på at du som elev skal få god kunnskap om ulike problemstillinger i naturen - både teoretisk, men også gjennom ekskursjoner og praktiske forsøk. Vi har samarbeidsavtale med flere aktører - deriblandt Botanisk Hage. Her kan du lese om da elever ved H20 oppdaget en ny flueart i hagen 

Formålet med fagene er å bidra til å  utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår.  Naturfaget på VG1 danner et godt grunnlag for å ta realfag videre. 

På H20 bruker vi også 3D printer i undervisningen.

Realistene på H20