Naturfag

Naturfag2

På H20 har vi en tilnærmingen til naturfagene, som går på at du som elev skal få god kunnskap om ulike problemstillinger i naturen - både teoretisk, men også gjennom ekskursjoner og praktiske forsøk. Vi har samarbeidsavtale med flere aktører - deriblandt Botanisk Hage (les om da elevene våre oppdaget en ny flueart her!)

Formålet med faget er å bidra til å  utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for yrkesfaglige utdanninger, videre studier og livslang læring i yrke og fritid. Naturfagen på VG1 danner et godt grunnlag for å ta realfag videre. 

Bilder fra naturfag

Her er det bilder fra naturfagselever laget batteri av gamle mynter: