Hovedseksjon

Hersleb-elever fant ny flueart i Botanisk hage

Foto: Geir Søli, NHM

Hersleb videregående skole har inngått et forpliktende samarbeid med Naturhistorisk museum (NHM). Skoleåret 2015/16 ble Hersleb-elevene tatt med både i forskningsarbeidet og forskningsformidlingen.

Elevene satte opp et malaisetelt i Botanisk hage. Det er en teltlignende felle som fanger flyvende insekter. Fellen sto oppe i seks uker, før den ble tømt. Elevene tok med seg fangsten til skolens naturfagrom, der de gikk i gang med å sortere insektene.

Læreren viste dem hvordan insekter systematisk skiller seg fra hverandre, og elevene måtte gjøre svært grundige observasjoner av utseende og form på insektkroppene.

I insektfellen i Botanisk hage ble det gjort et viktig funn. En helt ny flueart for Norge: lansettfluen Setisquamalonchaea fumosa. Naturlig nok har den ennå ikke noe norsk navn.

Universitetet i Oslo