Tannhelsesekretær Vg3

Tannhelsesekretær

Sentrale arbeidsoppgaver for en tannhelsesekretær er

  • forebyggende tannhelsearbeid
  • å assistere i alle behandlingssituasjoner
  • kontorrutiner, herunder aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring
  • rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • utføring av røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid
  • håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som bruke

Hersleb har et nytt innredet tannlegekontor med alt nødvendig utstyr, der du får øve i praksis.

Mer generell informasjon om Tannhelsesekretær Vg3 finner du på vilbli.no.

Programfag på Vg3 Tannhelsesekretær

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

 

Fellesfag:

Kroppsøving

Tannhelsesekretærer arbeider ofte på

Offentlig og privat tannhelsetjeneste

Klinikker ved odontologiske fakulteter

Kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus

Spesialistklinikker