Skolens historie

Skolebygningen

Den opprinnelige Hersleb skole ble offisielt innviet lørdag 6. januar 1923. "Østkantens største og mest moderne skoleanlæg – i enhver henseende en pryd for byen", skriver Aftenposten.

90 år senere ble skolen totalrenovert, og gikk fra å være ungdomsskole til å bli en topp moderne videregående skole, som nå også har status som universitetsskole. Skolen samarbeider både med Universitet i Oslo og Universitetssykehuset i Oslo. Naturhistorisk museum, med botanisk hage, er skolens nærmeste nabo og skolens utvidede klasserom.

Som videregående skole, beholdt skolen navnet Hersleb – med stolthet. Skolen er oppkalt etter Svend Borchmann Hersleb (1784 – 1836). Han var en av seks lærere som var med på å bygge opp Universitet i Oslo – Det Kongelige Fredriks Universitet i Christiania. Formelt ble universitetet etablert i 1811, men undervisningen kom ikke i gang før to år senere. Hersleb ble utnevnt til professor ved teologisk fakultet i 1814. Allerede i 1866 fikk Svend Brochmann Hersleb en gate oppkalt etter seg. Den begynte ved Schous plass og har etter hvert strukket seg helt til Tøyen. I samme område finner vi Sverdrups gate og Rathkes gate.

Det er to gater oppkalt etter to av Herslebs kollegaer. Georg Sverdrup var professor i litteratur og klassiske språk, mens Jens Rathke var professor i naturvitenskap. De tre andre kollegaene som var med på å bygge opp universitetet var filosofiprofessor Niels Treschow, matematikkprofessor Søren Rasmussen og historieprofessor Ludvig Stoud Platou.