Hovedseksjon

Topp moderne sentrumsskole i et vakkert historisk bygg

Skolebygningen

Da skolen offisielt ble innviet lørdag 6. januar 1923, beskrev Aftenposten den som. "Østkantens største og mest moderne skoleanlæg – i enhver henseende en pryd for byen". At skolen fortsatt er en pryd for byen er ingen tvil og vi liker å kalle skolebygningen for slottet ved Botanisk hage, skolens næremste nabo og utvidede klasserom. 

I 2014 ble skolen totalrenovert, og gikk fra å være ungdomsskole til å bli en topp moderne videregående skole.  

Skolen har adresse Herslebsgate 20B. Navnet Hersleb er etter Svend Borchmann Hersleb (1784 – 1836). Han var en av seks lærere som var med på å bygge opp Universitet i Oslo – Det Kongelige Fredriks Universitet i Christiania. Formelt ble universitetet etablert i 1811, men undervisningen kom ikke i gang før to år senere. Hersleb ble utnevnt til professor ved teologisk fakultet i 1814. Allerede i 1866 fikk Svend Brochmann Hersleb en gate oppkalt etter seg. Den begynte ved Schous plass og har etter hvert strukket seg helt til Tøyen. I samme område finner vi Sverdrups gate og Rathkes gate.

Det er to gater oppkalt etter to av Herslebs kollegaer. Georg Sverdrup var professor i litteratur og klassiske språk, mens Jens Rathke var professor i naturvitenskap. De tre andre kollegaene som var med på å bygge opp universitetet var filosofiprofessor Niels Treschow, matematikkprofessor Søren Rasmussen og historieprofessor Ludvig Stoud Platou. 

Våre flinke og blide vaktmester/ driftsleder Wilhelm passer på. Han holder skolen og skolehagen ved like.

Vaktmester Wilhelm.jpg