Hovedseksjon

Fysikk

Elev som viser forsøk

Fysikk handler om å forstå verden fra de aller minste enheter til det aller største og hvordan ting fungerer og hvorfor det er slik. I filmen under, forteller lærer Rune deg mer om faget fysikk

Fysikk 1 og 2

Fysikk kan velges som programfag over to år innenfor programområde for realfag eller som valgfritt programfag i Vg2 eller Vg3. Fysikk 2 bygger på Fysikk 1. Fysikk har fem uketimer. 
Faktaark om Fysikk 1 og Fysikk 2

Hvorfor velge Fysikk?

Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid vil fysikken kunne gi svar på noe av det vi undrer oss ved i naturen fra de minste byggesteinene til det store universet. Programfaget skal gi forståelse av fysikkfaglige problemstillinger, noe som er et viktig grunnlag for flere studier i høyere utdanning.

Hva er Fysikk? Passer det for deg?

Fysikken forsøker å gi en matematisk beskrivelse av fenomenene i naturen basert på kritisk tekning, forsøk og observasjoner. Fysikken på dette nivået krever ikke toppresultater i matematikk, men du bør like matematiske problemstillinger. Fysikk anbefales valgt sammen med programfaget matematikk for realfag R1 og R2.

Hvordan lære Fysikk?

Fysikkunnskaper tilegner man seg ved en kombinasjon av teorilesing, oppgaveløsing, programmering og utføring av eksperimenter.

Eksamen                                          

Fysikk 1: Du kan bli trukket ut i muntlig-praktisk eksamen
Fysikk 2: Du kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.

batteriforsøk (4).JPG