Fysikk

Elev som viser forsøk

Fysikk handler om å forstå verden fra de aller minste enheter til det aller største og hvordan ting fungerer og hvorfor det er slik.

 

Fysikk er et fag du bør velge dersom du synes det er spennende med:

  • krefter i alle retninger
  • elektrisitet
  • elekromagnetiske felt
  • ptensiett og kinetisk energi
  • matematikk om fysiske størrelse
  • like å undres og se matematiske sammenhenger