Biologi

Elever på naturfag

Biologi er faget for deg som er nysgjerrig på hvordan kroppen og naturen fungerer. Vi jobber mye med oppgaver i timene og gjør spennende forsøk. Vi bruker også spill og konkurranser i timen. Vi dissekerer, studerer planter og dyr, og jobber med mikroskop i biologi 1. I biologi 2 gjør vi forsøk med fotosyntesen og celleånding, og vi fordyper oss blant annet i genenes mysterier og hvordan biotekologien brukes i praksis.

Om du vil gjøre det bra i faget, må du også lese en del på egen hånd.