Biologi

Biologi er et fag for den som er nysgjerrig på hvordan kroppen og naturen fungerer. Vi jobber mye med oppgaver i timene, og man må regne med å lese en del på egenhånd hvis man vil gjøre det bra i faget. Vi gjør i tillegg en del forsøk, spill og konkurranser i timene. Vi dissekerer, studerer planter og dyr, og jobber med mikroskop i biologi 1. I biologi 2 gjør vi forsøk med fotosyntese og celleånding, og vi fordyper oss blant annet i genenes mysterier og hvordan bioteknologi brukes i praksis