Kjemi

Drømmer du om å forstå verden og bidra til å styre utviklingen av den kan kjemi være rette faget for deg.

Kjemi er et viktig verktøy for endring i møte med verdens utfordringer innen:

 • global oppvarming og behovet for alternativ drivstoff/energi
 • forurensing av vann, jord og luft
 • utvikling av nye vaksiner og kampen mot resistente bakterier

Kunnskap om kjemi gir deg en dypere innsikt, forståelse og respekt for den verden vi lever i. Du blir mer bevist betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn, og for nye gjennombrudd innen

 • medisin, biokjemi, genetikk, bioteknologi, farmasi, mat og ernæring
 • nanoteknologi, materialteknologi, energiforsyning, forurensing, gjenvinning og landbru
 • industriell prosess- og produktutvikling, maling og neste generasjon av maskinvare.

Kjemi 1 og 2 gir grunnlag for videre studier i kjemi, medisin, odontologi, ernæring, farmasi, veterinærmedisinKjemi 1 trenger du i følgende studier: Bioingeniør, reseptarutdanning, tannteknikerutdanningRealfagsfordypning, for eksempel i Kjemi 1 og 2, trenger du for følgende studier: Realfag, natur- og miljøfag. 

For å lykkes med kjemi, må du:

 • jobbe jevnt og trutt gjennom hele året
 • være interessert i narturvitenskap
 • Ha S1 eller R1 på Vg2
 • sette søkelys på forståelse for å kunne se sammenhenger mellom ulike tema i faget
 • kunne se sammenhengen mellom teori og oraksis i arbeid med forsøk og labrapporter
 • ta ansvar for egen læring ved å søke svar på faglige spørsmål er en nødvendig læringsstrategi
 • kjemi 2 fokuserer muye på å anvende den teoretiske kunnskapen  praksis, derfor er en god forståelse av faget Kjemi 1 helt avgjørende:

 

Programfag

Hovedområder

Kjemi 1

Språk og modeller i kjemi

Metoder og forsøk

Vannkjemi Syrer og baser

Organisk kjemi

Kjemi2

Forskning

Redoksreaksjoner

Analyse

Organisk kjemi 2

Materialer