Hovedseksjon

Kjemi

Kjemi er et fag som gir deg økt innsikt i prosesser som skjer i kroppen og i naturen rundt oss, samt økt forståelse for kjemiens rolle i hverdagsliv og i samfunnet. 

Kjemi 1 har fokus på grunnleggende tema som hvordan kjemiske stoffer er oppbygd, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre.

Hvis du fortsetter med kjemi 2 lærer du mer om hvordan kjemiske prosesser foregår i kroppen vår, miljøet rundt oss og i industrielle sammenhenger.

I kjemi jobber vi mye med teoristoff, oppgaveløsing og regneoppgaver. Men vi bruker også modeller og gjør digitale simuleringer og ikke minst så utfører vi mange spennende forsøk på labben og blir kjent med forskjellig laboratorieutstyr.Hvis du ønsker å jobbe med morgendagens utfordringer innen:
global oppvarming og alternative drivstoff/energi 
forurensing av vann, jord og luft 
utvikling av nye vaksiner og kampen mot resistente bakterier 

Da er kjemi faget for deg!

Faktaark om kjemi