Hovedseksjon

Matematikk

Figur laget av studieleder

T-matte står for “teoretisk” og passer best for deg som var veldig god i matematikk på ungdomsskolen. Mange synes at T-matte er vanskelig, og det setter større krav til at du skal tenke selv enn i matten fra 10. klasse. Det kan jo også være morsomt – hvis du er god i matte!

P-matte står for “praktisk”. Matematikk 1P passer for deg som syntes at matten på ungdomsskolen hadde nok utfordringer, og ønsker å fortsette på samme nivå. Faget er mindre krevende enn 1T, og bygger videre på prinsippene som du lærte i 10. klasse. P-matte er for mange en god anledning til å føle mer mestring, og mange synes endelig det er gøy å jobbe med matte igjen!

På Vg2 skal du velge igjen, og nå velger du både for Vg2 og Vg3, mellom mer P(raktisk)-matte, S(amfunnsfag)-matte eller R(ealfag)-matte. Hvilke muligheter du har til å velge ser du i figuren over denne teksten.

Matematikk 2P lærer deg blant annet om personlig økonomi, og litt statistikk. Dette er det enkleste matte-kurset på VG2, og du tar ikke matematikk videre i Vg3. Har du hatt 1P på VG1 er det anbefalt å gå videre med 2P.

Har du hatt 1T-matematikk på Vg1, er det anbefalt å gå videre med enten S-matte eller R-matte.
Du bør velge matematikk S1 (og S2 på Vg3) dersom du ønsker å studere videre i samfunnsfag eller økonomi. Mange realfagsstudier og økonomistudier krever S1+ S2 eller R1. I S1 lærer du om funksjoner og sannsynlighet, og i S2 lærer du enda mer om funksjoner og analyse, blant annet om inntekter og kostnader.
Det brukes en del Geogebra og mye tekstbaserte modelleringsoppgaver. 

Skal du ha fysikk 1, må du ha gode kunnskaper i realfagsmatematikk for å lykkes. I R1-matematikk lærer du også om funksjoner, men det er mer teoretisk enn i S1. På Vg3 vil du da kunne ta R2-matematikk, der man blant annet ser på matematiske bevis og trigonometriske funksjoner.

I alle kursene i matematikk lærer du også om programmering.

Uansett hvilket kurs du tar, kan du bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Standpunktkarakteren i hvert kurs du tar vil stå på vitnemålet ditt etter Vg3.