Matematikk

Viser oppbyggingen av matematikkfag valgene


På Vg1 skal må du velge hvilken type matematikk du skal ta. T-matte står for “teoretisk” og passer best for deg som var veldig stødig i matematikk på ungdomsskolen. Faget er for mange krevende, og setter større krav til at du skal tenke selv enn de de gjorde i 10. klasse. 

Matematikk 1T består av følgende temaer:

  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Sannsynlighet
  • Funksjoner

P-matte står for “praktisk”. Matematikk 1P passer for deg som syntes at matten på ungdomsskolen hadde nok utfordringer, og ønsker å fortsette på samme nivå. Faget er mindre krevende enn 1T, og bygger videre på prinsippene som du lærte i 10. klasse. P-matte er for mange en god anledning til å føle mer mestring, og mange synes endelig det er gøy å jobbe med matte igjen!

Du bør videre velge matematikk S1 og S2 dersom du ønsker å tilegne deg kunnskaper som vil være nyttig for videre studier og yrkesliv. Mange realfagsstudier og økonomistudier krever S1+ S2 eller R1. I S2 lærer du mye praktisk matematikk i forbindelse med personlig økonomi f.eks beregning av lån.
S1 og S2 fokuserer med på den samfunnsøkonomiske matematikken. Det brukes en del geogebra og mye tekstbaserte modelleringsoppgaver. 
Skal du ha fysikk 1, anbefaler vi deg å ta matematikk R1.

 


Hvordan lykkes i faget?
Strukturert og jevnt arbeid er en forutsetning for å lykkes i alle matematikkfag. I tillegg er det lurt å spørre læreren eller andre elever som har faget. Leksehjelp kan også være lurt å benytte seg av.

Hva går fagene ut på?
S1:

  • Videreføring av algebra og funksjoner fra 1T
  • Sannsynlighet
  • Lineær optimering (Metode for å finne størst mulig inntekt og hvor mange enheter en bedrift bør produsere under ulike betingelser. Metoden brukes innen økonomi)

S2

  • Algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk
  • Drøftinger av praktiske modeller, særlig ved hjelp av digitale verktøy