Hovedseksjon

Foreldrekafè Vg1 9.nov. kl. 17.30

Hersleb vgs

Foresatte kan i denne sammenhengen ses på som en del av det utvidede klassemiljøet og påvirket sosiale og felles aktiviteter positivt. Som et ledd i dette samarbeidet har vi opprettet et foreldrelag og arrangert med jevne mellomrom foreldrekafè med aktuelle temaer.
Velkommen til årets første foreldrekafe

Takk for oppmøte og engasjementet

Foreldrekafe nov3.jpg

Foreldrekafe nov.jpg

Foreldrekafe nov1.jpgForeldrekafe Marianne og Martine.jpg