Hovedseksjon

Administrasjonsavdelingen

Bilde av adm avdelingen 2023

Marianne Stavrum (leder)
marianne.stavrum@osloskolen.no

Mahaluxmy Thambiah (lønn og regnskap)
mahaluxmy.thambiah@osloskolen.no

Leila Belmekki (resepsjon, postmottak)
leila.belmekki@osloskolen.no

Berit Farstad (fagdokumentasjon, eksamen, planverk)
berit.farstad@osloskolen.no

Remy Gregory (Ikt-ansvarlig)
Remy.Gregory@osloskolen.no

Wilhelm Lundquist (driftsleder/vaktmester)
wilhelm.lundquist@osloskolen.no

Andy Kan To Cheung (bilbliotek/ kontor)
Andy.Cheung@osloskolen.no

Inger Anne Nordal (biblotekar)
Inger.nordahl@osloskolen.no

Mahmoud Moftah er vår flinke renholdsleder.

Monika Holthe (Administrativ ansatt ved avd Forberedende opplæring til vgs - Elisenberg)
monika.holthe@osloskolen.no