Hovedseksjon

Karriereveileder, rådgivere og miljøarbeidere

Bilde av karriereveileder Martine Steinland

Målet med karriereveiledning er at elevene skal bli bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Elevene skal få selvinnsikt og bli kjent med seg selv, få hjelp til å finne informasjon og utforske mulighetene sine, slik at de kan ta gode valg knyttet til utdanning- og jobb. Elevene får verktøy til å utforske sine interesser, vi gjennomfører gruppeveiledning i klasserom, inviterer aktører, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner til skolen, booker inn foredragsholder og holde workshops innen ulike temaer som jobbsøk, høyere utdanning, «flytte hjemmefra» for å nevne noe. Elevene får også besøke ulike bedrifter og institusjoner slik at de får bedre innsikt i hvordan utdanning og arbeid foregår.
Ta gjerne kontakt med Martine Steinland om du lurer på noe.

Karriere5.jpg

Hersleb har flere rådgivere som kan hjelpe de fleste med det meste. Send dem en e-post dersom du ønsker tidsavtale. 

Studiespesialisering Vg2 2STB og 2STC og Påbygg (3PBB, 3PBC og 3PBD)
Thomas Kruse

Studiespesialisering Vg1 og Vg2 (2STA):
Kjersti Stenersen
Studiespesialisering Vg2 (2STA og 2STB)
Marianne Borud Veiby
Helse- og oppvekstfag Vg1 HO og KDA
Lina Jagels

Helse og oppvekstfag Vg2 og Vg3 og Påbygg 3PBA:
Trine Sønsteby
Vi har to miljøarbeidere som jobber på Herselb vgs. Ønsker du å snakke med en av dem, er det bare å sende dem en e-post eller oppsøke dem i friminuttene:

Astrid Ljøgodt  
Marte Motzfeldt  

Forberedende opplæring til vgs - Avd. Elisenberg):
Rådgiver
Camilla Bergaust

Mangfoldsrådgiver (Forberedende opplæring til vgs -Avd. Elisenberg): 
Guri Walen Borch