Elevtjenesten: rådgivere og miljøarbeidere

Bilde av elevtjenesten ved H20

På H20 jobber det flere miljøarbeidere for at elevmiljøet ved skolen skal være det beste for elevene våre. Miljøarbeiderne er rundt på skolen, og du finner alltid noen nede ved inngangspartiet. Miljøarbeiderne er knyttet til ulike klasser og trinn, slik at de blir ektra kjent og kan følge opp elvene bedre. I år er de fordelt på følgende måte: Astrid Ljøgodt: 1ST og 3ST, Souad Laatiaoui HO, Erik Jor Gromstad: 2ST og GS og Marthe Motzfeldt: 3PB.
Send dem gjerne en e-post dersom du ønsker å avtale tid med en av dem:

Erik Jor Gromstad  
Astrid Ljøgodt  
Souad Laatiaoui  
Marte Motzfeldt  

Våre rådgivere og minioritetsrådgivere kan hjelpe de fleste med det meste. Du finner dem på plan 1 og 2. Send dem en e-post, dersom du ønsker timeavtale. 
Studiespesialisering Vg1 og Vg3:
Thomas Kruse
Studiespesialisering Vg2 og Påbygg:
Maren Rotmo
Helse- og oppvektsfag:
Marie Wern
Forberedende videregående
Eva Arrestad-Eriksen

Minoritetsrådgivere våre er fordelt på følgende trinn og klasser:
Guri Walen Borch har 2HO, 3HO, 1ST, 3PB og M4B. Azra Kurtovic har 1HO, 2ST, 3ST og GS (unntatt M4B)
Guri Walen Borch
Azra Kurtovic