Pyskologi

Hvorfor skal du velge dette faget? 

Velg psykologi hvis du vil:

 • Å ha kunnskap om hvordan vi blir slik vi blir, og hvorfor vi gjør det vi gjør, er nyttig i mange sammenhenger, og i mange yrker. I tillegg til å være ansatt, er vi alle mennesker som lever i en sosial verden. Det vil si at bevissthet om andres påvirkning på oss, og hvordan vi selv påvirker andre, kan hjelpe oss til å forstå ulike situasjoner bedre.  
 • Alle som skal jobbe med mennesker, vil kunne ha nytte av grunnleggende kjennskap til psykologiske mekanismer som foregår hele tiden. Ikke bare kan man bli klokere på andre og sosiale fenomener, men elevene opplever ofte å lære noe om seg selv. 

Hvordan lykkes du i faget?  

 • Du lykkes ved å vise kompetanse gjennom muntlige og skriftlige aktiviteter der du bruker psykologiens fagbegreper og teorier til å beskrive og drøfte virkeligheten.
 • Dette krever at du jobber med å forstå hva begrepene betyr, slik at du ser tilknytningen de har til ting du gjerne selv har opplevd eller observert. 
 • Når du kan bruke fagspråket til å drøfte problemstillinger fra vår virkelighet, lykkes du i faget. 

Det er to psykologifag: Psykologi 1 og Psykologi 2. 

Psykologi 1 fokuserer i stor grad på hvordan vi utvikler oss til å bli den vi er, mens Psykologi 2 er mer sosialpsykologisk orientert, og handler i hovedsak om individet i en sosial verden. 

Hva går faget ut på?  
Hovedområder Psykologi 1:  

 • Psykologiens historie og utvikling 
 • Utviklingspsykologi  
 • Mennesket og læring 
 • Psykologiens biologiske grunnlag 
 • Mennesket og helse  

Hovedområder Psykologi 2:  

 • Psykologien i dag 
 • Sosialpsykologi  
 • Kommunikasjon 
 • Helsepsykologi