Engelsk fordypning

Hvorfor velge dette faget? 
Uansett hva du skal studere videre, så er mye av pensumlitteraturen på høyere studier på engelsk. 
I arbeidslivet er det stadig vanligere å ha engelsk som arbeidsspråk. Å kunne engelsk er ofte en forutsetning for å få jobb. 
Ved å fordype seg i engelskfaget utvikler du dine språkferdigheter, og du blir en bedre skriver og leser. Dette er viktig kunnskap for å lykkes i alle fagene dine. 
Fordi du liker å lese. 

Hvordan lykkes i faget? 
Du lykkes ved å komme forberedt og delta aktivt i timene.
Du bør også drille de fire ferdighetene (lese, skrive, snakke, tale) så mye du kan på skolen og i fritiden. 
Det lønner seg å lese engelskspråklig sakprosa og skjønnlitteratur og å holde deg oppdatert på ting som skjer i verden for å lykkes med faget. Det er ikke nok bare å se på Netflix. Du får både en skriftlig og en muntlig karakter.

Hva går faget ut på? 
I internasjonal engelsk lærer du mer om globale utfordringer i den moderne verden som sosiale ulikheter og kriser i engelskspråklige land, media og hvordan medier påvirker oss, moderne engelskspråklig litteratur, og vi ser på fremveksten av flerkulturelle samfunn.  
I engelskspråklig litteratur og kultur lærer du mer om amerikansk og britisk litteratur skrevet i perioden 1500 til i dag. Vi undersøker hvordan litteraturen gjenspeiler de samfunn og tidsperioder den er skrevet i. 
I begge fagene er det fokus på å lære grammatikk og kjennetegn på godt språk, du skal utvide ordforrådet ditt og du vil bli flinkere til å formulere deg.