Sosiologi og sosialantropologi

Er du interessert i å forstå mer av samfunnet rundt deg, er dette et svært nytting fag. Et viktig emne er forventninger om at individet skal tilpasse seg samfunnet, såkalt sosialisering. Her vil vi se nærmere på familiens, skolens og medienes betydning for utviklingen av normer og holdninger. Faget tar også for seg årsaker til kriminalitet og ulike former for straff. Et annet viktig tema er hvordan vi kan forstå vår egen og andres kultur bedre. Arbeidsvilkår og hvordan ny teknologi endrer det norske samfunnet på en rekke områder er også vektlagt. Årsakene til sosiale forskjeller er også et annet viktig tema. Du får dessuten prøve deg som samfunnsforsker når du skal gjennomføre egne undersøkelser. Dette er et fag med mange gode diskusjoner der vi tar i bruk begreper og teorier vi lærer i faget. Et viktig mål er å utvikle evnen til å forstå, analysere og vurdere viktige sider ved aktuell saker og problemer. Dokumentar- og spillefilm brukes en del i undervisningen for å kunne analysere og illustrere ulike forhold ved et samfunn.

Programfag

Hovedområder

Sosiologi
og sosialantropologi

Samfunns- vitenskapelige tenkemåter

Kultur- forståelse

Sosialisering

Produksjon og arbeid

Fordeling av goder