Hovedseksjon

Sosiologi og sosialantropologi

Hvorfor skal du velge sosiologi og sosialantropoligi?


Velg dette faget dersom:

Er du interessert i å kunne beskrive og forklare mennesker følelser og atferd i sosial sammenheng? Sosiologi og sosialantropologi har mye til felles, og skiller seg fra for eksempel psykologi, ved at psykologen fokuserer på enkeltindividet, mens sosiologen vil forklare forhold ved grupper av mennesker. Det kan være alt fra små grupper som en skoleklasse, til større samfunnsgrupper og hele samfunn. 

 

Sosialantropologien er også opptatt av grupper av mennesker, men har tradisjonelt vært opptatt av å sammenlikne ulike kulturer. Små, enkle samfunn i andre verdensdeler, er det som tradisjonelt har vært antropologens område. Dette har endret seg de senere årene, og nå studerer antropologer også ulike grupper i vårt eget samfunn. 

 

I dette kurset vil du lære samfunnsfaglig tenkemåte, og vi vil gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål. 

Programfag

Hovedområder

Sosiologi
og sosialantropologi

Samfunns- vitenskapelige tenkemåter

Kultur- forståelse

Sosialisering

Produksjon og arbeid

Fordeling av goder