Hovedseksjon

Rettslære

Rettslære handler generelt om å forstå hva et demokratisk samfunn er, men også om hva som spesielt kjennetegner Norge som rettsstat, og hvilke lover og regler som gjelder i det norske samfunnet.

Hvorfor velge dette faget? Lærer Dan Vegard forteller deg om faget i denne lille filmen, eller du kan lese under: 

  • Vi må alle forholde oss til det samfunnet vi er en del av, et samfunnet som styres av lover og regler.
  • I rettslære får du kjennskap til en del av disse lovene og reglene, samtidig som du også får kunnskap om hvordan du rent praktisk skal bruke dem. 
  • Rettslærefaget ønsker å vise deg at det å kjenne til og kunne bruke ulike lover og regler ikke bare er viktig i din egen hverdag, men også når du ønsker å følge med på og forstå hva som skjer i samfunnet rundt deg. 

For å lykkes i faget er det viktig hele tiden å jobbe godt og systematisk. Det å kunne finne fram til, vurdere og løse ulike spørsmål, som berøres av lover og regler, er det viktigste arbeidet i faget.

Du vil bli presentert for ulike saker i form av forskjellige case, og din oppgave blir da å avgjøre sakene som om du allerede er jurist. Du vil altså jobbe med saker slik jurister gjør, og du må kunne presentere arbeidet ditt både muntlig og skriftlig. Ditt viktigste hjelpemiddel vil være en lovsamling (Norges Lover), som du får utdelt når du starter med faget. 

Rettslære er juss i den videregående skolen på vg2 og vg3Faget har mange av de samme tema, som du møter hvis du studerer juss på universitet eller høyskole. Vi jobber også mye på den samme måten som studentene gjør detRettslære skal bidra til at en kan se en sak fra flere sider, skille mellom rett og rettferd og reflektere over om lovene er juridisk og etisk gode. Opplæringa i faget skal vekke interesse for juridiske spørsmål. Bruk av juridisk metode skal sette eleven betre i stand til å vurdere å løse juridiske problem og konflikter.

Mange velger rettslære fordi de senere ønsker å studere faget videre og bli jurist. Andre velger faget da det er et fag som gir et godt grunnlag for å kunne studere andre fag, f.eks. innen økonomi og ledelse, administrasjon/HR, politiutdanning og mange flere.