Hovedseksjon

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse er et fag som gir deg innblikk i hvordan verden rundt oss fungerer. Både bedrifter og mennesker har ønsker om hvordan omverdenen oppfatter oss og vi er alle omgitt av en form for reklame eller påvirkning i vårt daglige liv. Evnen til å systematisere sin bedrifts kommunikasjon har mye å si for hvordan bedriften overlever i konkurranse med alle andre.

I faget lærer du hvordan du kan analysere markedet og konkurrentene dine, samtidig som du får kompetanse til å identifisere en bedrifts styrker og svakheter, muligheter og trusler. Hvordan skal for eksempel teknologigiganter som legger føringer for våre sosiale liv forholde seg til anklager om at de ødelegger demokratiet vårt? Og hvordan kan bedrifter som fokuserer på bærekraftige løsninger være med på å forme fremtiden vår? Markedsføring er for deg som ønsker å kunne se de store linjene i næringslivet vårt og hvilke utfordringer samfunnet står ovenfor gjennom vårt eget forbruk.

Hvis du har en entreprenør i magen eller å ønsker å kunne påvirke morgendagens næringsliv og samfunn er dette faget for deg.