Markedsføring og ledelse

Hvorfor velge dette faget?

 • Vil du bli din egen influencer? Vil du selge deg selv og dine ideer og din egen brand?
 • Vil du bli flinkere til å selge og markedsføre bedrifters produkter, tjenester og ideer?
 • Vil du vite hvordan du tjener mest mulig penger på salg, markedsføring og ledelse?
 • Vil du velge et internasjonalt (økonomi)fag, som gjør at du kan jobbe over hele verden?
 • Finn ut hvordan du som selger og leder får mest mulig provisjoner og salgsbonuser.
 • Finn ut hvorfor vi som kjøpere foretrekker noen produkter og tjenester fremfor andre.
 •  Finn ut hva som påvirker oss som forbrukere og bedriftskjøpere når vi tar disse valgene.
 • Hvis du også har ungdomsbedrift, kan du tjene penger som deltidsjobb ved siden av studier.
 • Uansett hva du skal jobbe med i fremtiden, driver du på en eller annen måte med markedsføring.

Hvordan lykkes i faget?

 • Du styrer din egen læringsprosess ved å være selvgående og delta i prosjektgruppene.
 • Du liker å jobbe med prosjekter og til å intervjue ledere i bedrifters markedsføringsfunksjoner.
 • Du lærer å tenke selvstendig, ta ansvar i samarbeidsprosjekter, samt å reflektere og analysere. Du tar kontakt med H20s mentorlandsby og jobber med mentorene rundt skolen.

Hva går faget ut på?

 • Du lærer hvordan du og bedrifter markedsfører og selger sine produkter, tjenester og ideer.
 • Du lærer hvordan bedrifter deler opp, segmenterer, og kontakter sine kunder og målgrupper.
 • Du lærer å analysere styrker og svakheter, muligheter og trusler, og gi råd om fremtiden.
 • Du lærer å skrive markedsplaner med P’ene produkt, pris, plass, påvirkning, (og personale).
 • Du lærer hvorfor noen firmaer har suksess, og hvordan de organiserer og leder sine ansatte.

Programfag

Hovedområder

Markedsføring og ledelse 1

                     

Marked og målgrupper

Psykologi og kjøpsatferd

Situasjons- analyse og markeds- informasjon

Konkurranse- midlene

Organisasjon og ledelse

Markedsføring og ledelse 2

Situasjons-analyse og markeds- informasjon

Konkurranse- midlene

Personal-utvikling og ledelse

Markedsstrategi og markeds-planlegging

Etikk og samfunns- ansvar