Hovedseksjon

Sosialkunnskap

Har du tenkt på hvorfor ungdomstiden kan Hvorfor skal du velge dette faget?  

 • Har du tenkt på hvorfor ungdomstiden kan være vanskelig for mange? Lurer du på hvorfor så mange i Norge velger å skille seg? Hva er egentlig en velferdsstat? Hvordan har folk flest det? Hva er målet med norsk innvandringspolitikk, og hvordan kan vi forklare årsaker til rusmiddelmisbruk og kriminalitet?  
 • Hvis du er opptatt av samfunnet rundt deg kan sosialkunnskap være et godt alternativ.  

Hvordan lykkes du i faget?  

 • I dette faget er det viktig å følge med på nyhetene, og at du klarer å reflektere og drøfte aktuelle tema i faget både muntlig og skriftlig.
 • Du får mest ut av faget og best resultater dersom du leser jevnlig i læreboken og lærer deg fagstoff og begreper som du senere kan bruke i vurderingssituasjoner. 
 • I faget har teorier en viktig plass, og det er en stor fordel om du er glad i å skrive fagtekster.  
 • Faget bygger på sosiologi og sosialantropologi i vg2.  

Hva går faget ut på?  

 • Faget forklarer samfunnet vi lever i ved hjelp av ulike samfunnsvitenskapelige teorier hentet fra fagene psykologi og sosiologi, og litt fra statsvitenskap og økonomi.  
 • Faget er delt i fem deler:  
  - Livsfasene  
  - Velferdsforskjeller  
  - Sosiale problemer  
  - Menneskerettigheter og velferdsstat  
  - Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder