Sosialkunnskap

I dette faget fordyper du deg i hvordan det er å vokse opp og leve i det norske samfunnet. Faget ser på de ulike livsfasene: både oppvekstforhold, ungdomstid, partnervalg, samliv og alderdom er viktige emner. Vi ser også på viktige problemer som kan oppstå ved for eksempel mishandling, rus og kriminalitet. Velferd og levekår i ulike samfunnsgrupper og årsaker til at goder er ulikt fordelt i samfunnet vårt er også en del av faget. Du vil også få kunnskap om hvordan velferdsstaten fungerer, og innsikt i viktige utfordringer det norske velferdssystemet står overfor. Faget legger vekt på å finne frem til dagsaktuelle eksempler. Diskusjon og bruk av stoff fra aviser og internett vil bli brukt i undervisningen. Elevene skal også bli kjent med hvordan samfunnsforskere arbeider og skal gjennomføre egne undersøkelser. Faget er delvis en videreføring av emner fra Sosiologi og sosialantropologi på vg2, men du trenger ikke dette faget for å velge Sosialkunnskap.

Programfagene er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Programfag

Hovedområder

Sosialkunnskap

Samfunns- vitenskapelige tenkemåter

Livsfasene

Velferdsforskjeller

Sosiale problemer

Velferdsstat og menneskerettigheter