Elevrådet 2020/2021

Bilde av konst. leder

Da Elevrådsstyret i fjor bestod av avgangselever, er Leander kostituert som leder. Dette da det er viktig å ha elevstemmen på plass allerede fra starten av, da mye pga dagens koronasituasjon kan skje frem til valget. 
Leander brenner for elevenes rettigheter og elevdemokrati!

Om du har spørsmål om Elevrådet og ønsker å engasjere deg i H20 skole/ elevmiljø, er det bare å kontakte Leander på e-post.