Hovedseksjon

Foreldrelag og foreldremøte Vg1

Bilde av rektor Astrid Grytte

Det er vårt ansvar å legge til rette for samarbeid, gi nødvendig informasjon og invitere til dialog. God og tillitsfull dialog er imidlertid et gjensidig ansvar. Skolen har hovedansvaret for undervisningen og aktiviteter i skolens regi. Elevene skal få opplæring tilpasset sine faglige forutsetninger og oppleve tilhørlighet til fellesskapet. Foresatte kan i denne sammenheng ses på som en del av det utvidede klassemiljøet og påvirke sosiale og inkluderende aktiviteter positivt. 
Foreldrelag
Vi har etablert et foreldrelag på Hersleb. Hensikten er:
*Å engasjere foresatte i skolen
*Å bidra til en positiv utvikling av skolen
*Å bistå i sosiale aktiviteter som skjer på skolen
*Å bidra med egen kompetanse fra yrkeslivet
*Å bidra til å utarbeide gode samarbeidsrutiner mellom foresatte og skolen.
Foreldrelaget består av foresatte fra Vg1, trinnleder og rektor. Det er ca. fire møter i året. Det blir mer informasjon om foreldrelaget på foreldremøte 30. august kl. 17.30.
Vennlig hilsen
Astrid Grytte
rektor