Hovedseksjon

Skolestart høsten 2024 oppmøtetid og sted

Fra første skoledag 2020

Forberende opplæring til vgs klokka 09.00 på Herslebs avd. Elisenberg -  i Løvenskioldsgate 1.
Alle andre: Hersleb vgs i Herslebsgate 20B
Vg1 HO og ST klokka 09.00 (ST møter i Auditoriet, HO Plan 0)
Vg2 HO, Vg2 KDA og Vg2 ST klokka 10.30 (ST i Auditoriet, KDA og HO Plan 0)
Vg1 KDA klokka 11.00 (i Auditoriet)
Vg3 HO og ST klokka 12.00 i klasserommene
Påbygg: klokka 12.00 (i Auditoriet)
Husk at du må møte første skoledag for å beholde skoleplassen din. Er du syk, må du levere sykemelding innen skoledagens slutt 19. august 2024 for å beholde plassen din. 
Velkommen -vi gleder oss til å se deg!

Første foresattmøte blir 5.september for Vg1. Invitasjon kommer, men sett av datoen allerede nå.
Vel møtt!