Hovedseksjon

Hersleb exspressions 2024

en gruppe mennesker som ser på en person spille gitar

Hvis du går i Vg1 og Vg2 kan du snakke med eller melde din interesse til Inger H. Falkenberg allerede nå. Starter du hos oss til høsten, er du hjertelig velkommen til å bli med da. Vi sees!
HEområde1.JPEG