Hovedseksjon

Hva slags stein bor du på?

Foto: NHM / Karsten Sund

Hersleb vgs gratulerer vår nabo, Naturhistorisk museum, Oslo, med et fantastisk fascinerende geologirom. Geo-rommet er en morsom og fargerik utstilling om berggrunnsgeologien på Østlandet. Geofagelever på Hersleb vgs fikk tidligere i skoleåret komme med innspill til utforming av utstillingen. Utstillingen må både ses og brukes. Her er det ingen aldersgrense!

Rommet inviterer til utforskning av ulike typer bergarter som du kan se og kjenne på, og du kan lære om deres alder og historie. Du kan også ta på deg høretelefonene og spille Geospirespillet. I spillet får du vite om typisk trekk ved landskapet i Oslo-området.