Hovedseksjon

KDA – nytt utdanningsprogram på Hersleb vgs fra høsten 2023

Fem videregåendeskoleelever

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Du kan lese mer om utdanningsprogrammet her