Hovedseksjon

Kunst, design og arkitektur på Hersleb

en person som sitter på en hylle

Lavan som går på KDA Vg1 hos oss forteller om faget. 
Intervju med Lavan