Hovedseksjon

Eksamen 2024

et tre med rosa blomster

Det er viktig at du møter opp presis og har med deg nødvendig utstyr. Er du usikker, snakk med læreren din. I år kan din PC bli plukket ut for at vi skal sjekke at det du har på PCen er lovlig å ha med under eksamen. Du kan lese mer om dette i  Eksamensreglementet
LYKKE TIL!