Visma InSchool - nytt skolesystem

Bilde av innloggingen
  • Timeplan
  • Fravær
  • Orden- og adferdsanmerkninger
  • Varsler på nedsatt i orden eller atferd, manglende vurderingsgrunnlag eller fraværsprosent
  • Halvårs- og standpunktkarakterer

Det er også en egen App som kan lastes ned.
Elever bruker sin Feide-innlogging, mens foresatte bruker Id-porten.
H20 har sin egen innloggingslenke og denne finner du her.